ES
CA

Finalista a la Convocatoria 2016 d'emprenadoria del Col.legi d'Arquitectes Tècnics (CAATEEB). ASSESSORIA I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA.

El CAATEEB, per tal de fomentar i impulsar l'esperit emprenedor, la innovació i el progrés en la figura dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació en el sector, organitza la segona convocatoria 2016 als premis d'emprenedoria.

GREEN-COMPETENCE presenta, com a finalista del premi, el seu projecte "Assessoria i gestió mediambiental en el sector vitivinícola".

Sota el lema " SI MILLOREM LA TERRA , MILLOREN EL PRODUCTE" el que es vol és donar serveis que millorin l'eficiència energètica en els processos de producció i transformació de la matèria prima al vi o cava. Quasi tres anys de recerca i aprenentatge sobre el món del vi i els caves, donen el seu primer fruit amb aquest reconeixement com a projecte finalista de la convocatòria.

PROJECTE GUANYADOR de la Convocatoria 2016 d'emprenadoria del Col.legi d'Arquitectes Tècnics (CAATEEB). ASSESSORIA I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA.

Descripció del projecte i valoració del Jurat

Consultoria per a la implantació de model energètic i gestió sostenible a les empreses del sector vitivinícola per afegir impuls als valors a l'exportació, beneficis socials i mediambientals de les petites empreses que els permeti guanyar posicionament i competitivitat, més enllà de l'elaboració del producte en sí, abastant tot el cicle de producció, els usos i qualitat arquitectònica i dels edificis.

La comissió de selecció valora l'exhaustiu estudi de benchmarking realitzat i de l'anàlisi dels processos de producció d'un sector que desconeixia, la globalitat de l'enfocament integral dels serveis com aportació de valor al negoci i al producte dels seus clients, i la visió de les possibilitats de desenvolupament del mateix model de negoci en altres sectors amb valors similars relacionats amb el medi ambient.

http://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/premsa/notes/2016/Pagines/premi-emprenedoria.aspx?utm_source=col

L'INFORMATIU Revista Col.legial dels Arquitectes Tècnics

PREMIO EMPRENDEDORES 2016.

Organizado por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la edificación (CAATEEB), y con el suporte de Barcelona Activa, la asociación Séniors para la coperación Técnica (SECOT) y el Colegio de Economistas de Cataluña (CEEC), el principal objectivo de la convocatoria fue fomentar e impulsar el espíritu emprendedor como iniciativa empresarial dentro del colectivo de los Arquitectos Técnicos.

green competence defendió su candidatura con el proyecto REHAbgETICA, enfocado en empresas del sector vitivinícola, con el objetivo de introducir estrategias de mejora energética y mediambiental en el proceso de producción, distribución y venta de vinos y cavas.

El jurado valoró muy positivamente el estudio de mercado realizado, así como el análisis de los procesos de producció.

https://issuu.com/sia16/docs/inf351/1?ff=true&e=8042238/44304847

Nota de prensa en LA VANGUARDIA del 19 de Marzo de 2017. Suplemento DINERO

Mención a GREEN-COMPETENCE www.green-competence.com con su proyecto Rehabgética.

@2013, kiwibcn.com Tots els drets reservats. Política de privacitat